Luke 2:41-52

December 29, 2019
Preacher: Ben Curtis // Passage: Luke 2:41-52 // Date: 12.29.2019

Good News To The Lowly

December 22, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Luke 2 // Date: 12.22.19

Christ Came To Bring Salvation

December 15, 2019
Preacher: Ben Curtis // Text: Luke 1:57-80 // Date: 12.15.19

He Exalts The Humble

December 8, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Luke 1:26-56 // Date: 12.8.19

A People Prepared

December 1, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Luke 1:5-24 // Date: 12.1.19