God’s Good Sovereignty

August 11, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 50 // Date: 8.11.2019

The Lion of Judah

August 4, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 48-49 // Date: 8.4.2019

Glimpses of God

May 26, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 43-46 // Date: 5.26.19

Is God Against Me?

May 19, 2019

Prisoner to Prime Minister

March 31, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 40-41 // Date: 3.31.19

Slander and Honor

March 24, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 39 // Date: 3.26.19

Tamar’s Redemptive Role

March 17, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 28 // Date: 3.17.2019

Killing Prophets

March 10, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 37 // Date: 3.10.17

Weep No More, Rachel.

February 10, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 35 // Date: 2.10.19

Vengeance is Mine!

February 3, 2019
Preacher: Matthew Delaughter // Text: Genesis 34 // Date: 2.3.19